ksp05

Några bilder från Kalix spelen 8-9 januari -05