Motionsspår

Motionsspår

 

 

Rött: Motionsspår
Metträsktrundan 
10 km

Metträsktrundan 
15 km

Startplatser
Skidstadion
Slalombacken
Masten

Blått:  Sjöar

Brunt: Vägar

Svart: Stigar

Gult:   Myrar

El-ljusspår

Elljusspår

Rött: Elljusslinga 
2,5 km

Blått: Elljusslinga 
3,5 km

Gult: Elljusslinga 
5,5 km

Svart: - - - - Tävlingsslinga