Verksamhetsidé
Kalix Skidklubb skall bedriva en bred verksamhet från ungdom till motion. Där skall ingå allt från fostrande
ungdomsverksamhet till elitsatsning på junior- och seniornivå. Huvuddelen av våra aktiva skall vara fostrade
inom klubben.

Medlemskap
Kalix Skidklubb är ansluten till Svenska Skidförbundet, Norrbottens Skidförbund, Svenska Friidrottsförbundet
och Norrbottens Friidrottsförbund. Föreningen ingår som medlem i Kalix Föreningsallians tillsammans med
Kalix Golfklubb, Kalix Alpina och Friluftsfrämjandet.
Medlemsavgifterna är 400kr för familj och 250 kr för enskild.

Verksamhet
Kalix Skidklubb har ungefär 50 aktiva i skidskole-, skidkul-, tränings- och tävlingsverksamhet. Åldern på de
aktiva ligger i huvudsak mellan 7-20 år. 
 
Träning-Tävling
Verksamheten leds av ca 10-15 tränare och ledare. Klubbstugan, Kalix Skidstadion i Djuptjärn
Ledarledd träning (löpning, rullskidor, skidgång och skidåkning)under perioden ca 20/8-15/4,
läs mer under Träning
Skidskole- och skidkul verksamhet genomförs för de yngsta med start i januari. 

Alla erbjuds att delta i skidtävlingar i länet under skidsäsong. Anmälan till tävlingar görs
i en pärm på klubben, där även inbjudningar till de olika tävlingarna finns. 
Deltagande sker även i landsvägs- och terrängtävlingar. 
Klubbens äldre ungdomar, juniorer och seniorer kan erbjudas att delta i Norrbottens Skidförbunds läger.
Arrangemang
Årligen genomförs Kalixspelen med drygt 300 tävlande vilket är en av Norrbottens största ungdoms- och juniortävlingar. 
Klubben arrangerar även större nationella tävlingar som ansöks av Svenska Skidförbundet (Junior-SM 1994, Salomon- /Juniorcup 1993, 1998). 
Klubbmästerskap i terränglöpning arrangeras under september/oktober och under mars/april på skidor. 

Möten kommittéer
Styrelsen sammanträder 1 gång/månad.

Medlemsmöten avhålls 2 gånger per år. 
Klubben har f.n. 3 kommittéer, ekonomi-, tävlings samt festkommitté.  
Ekonomi
Föreningens verksamhet finansieras till största delen av medlemmars ideella arbete (tex. skogsplantering, städning, monterbyggnationer,
Kalix dagen, julauktion mm), sponsorer samt lotterier. 
Utbildning
Kalix Skidklubb tar del av Norrbottens Skidförbunds och SISU:s kursutbud samt genomför även egna studiecirklar.