Träningsriktlinjer för Kalix Skidklubb 2007 / 2008

 

  TRÄNINGSGRUPPER (preliminärt)

De aktiva ungdomarna är under innevarande säsong indelade i följande träningsgrupper med en huvudansvarig tränare för varje grupp:

Svart grupp f. -91 och äldre                  Lars Öberg, Stig Häggström, Per Ek            

Blå grupp:     f. -94 tom -92                Lars Öberg, Stig Häggström, Per Ek

Röd grupp:    f. -98 tom -95                Johan Björkman, Helena Hansson, Maria Ribom

Grön grupp.   f. -01 tom -99                Helena Björkman, Monika Mikaelsson-Triumf, Maria Bergström, Göran Sundkvist

Ytterligare tränare inom klubben är vidtalade och finns att tillgå vid behov.

 

  TRÄNINGSTIDER – i klubbens regi

Alla ovannämnda grupper, förutom grön grupp, tränar tisdagar och torsdagar. Födda –94 
och äldre erbjuds dessutom terrängtävling/A3-pass varannan onsdag under barmarksperiod. 

Grön grupp tränar/leker i huvudsak tisdagar under barmarksperioden, tisdag och torsdag 
under snö period.

Alla träningskvällar startar kl 18.00.

  TRÄNING – syfte och mål

Svart grupp:
Elitinriktad träning med målsättning att i första hand utveckla individens fysiska förmåga, syreupptagning, styrka/spänst och skidteknik. Grennära ”klassiska” träningsmetoder i huvudsak. Förbereda och utbilda de aktiva till att bli sina egna tränare.


Blå grupp:
Träning med målsättning att i första hand utveckla individens skidteknik, styrka och spänst på ett varierat lekfullt och inte alltid direkt grennära sätt. Förbereda de äldre ungdomarna i gruppen för mer elitinriktad träning/tävling på skidgymnasier eller liknande.Grennära ”klassiska” träningsmetoder men även inslag av övrig träning, ex. simning, friidrott, cykel m.m.  Förbereda och utbilda ungdomarna att bli sina egna tränare.

Röd grupp:
Träning/lek med målsättning att i första hand utveckla individens skidteknik på ett varierat och lekfullt sätt. Förbereda ungdomarna på kommande, mer krävande, klassiska träningsformer på ett intresseväckande sätt.

Grön grupp:
Lek och aktiviteter med målsättning att i första hand utveckla individens intresseför skidsporten samt grundläggande skidteknik. Aktiviteter på snö med huvudsyfte att stimulera åkglädje och koordination.
 


 

  

   TRÄNINGSLÄGER – i klubbens regi (preliminärt)

Träningsläger i Vuokatti, aug. månad 2007,  födda -93 och äldre.

Ev snöläger/träningssammandrag när snön kommit för samtliga grupper.

Beträffande lägerverksamhet i stort prioriteras de äldre aktiva ungdomarna i första hand eftersom behovet av träningsläger generellt sett ökar med åldern.

 

    TRÄNINGS FILOSOFI

·        Bedriva träning/aktiviteter i syfte att förmå ungdomar till ett långsiktigt och bestående intresse för längdskidåkning.

·        Sträva efter att på ett professionellt sätt kunna erbjuda ”rätt” träning åt alla genom ett i möjligaste mån individanpassat träning/aktivitetsinnehåll

·        Minimera förtida utslagning p g a felaktig träning, exempelvis tung intervallträning innan hjärta/lungor överhuvudtaget rent fysiologiskt kan tillgodogöra sig den sortens träning.

·        Förmå ALLA i respektive träningsgrupp till utveckling, idrottsligt och socialt, oavsett individuell utgångspunkt.

·        Bedriva och erbjuda utbildning och fortbildning för tränare/föräldrar i klubben, internt och externt.

·        Bedriva skidskoleverksamhet varje vinter i mån av tränarkapacitet för att säkerställa nyrekrytering till klubben.

·        Entusiasmera och uppmuntra till grennära tävlings – och träningsformer under sommartid, ex. terränglöpning och orientering.      

 

    Kalix augusti månad 2007

   TRÄNARNA